Abbe nedir?

Abbe, ışık ışınının saydam ortamdan geçerken saydam ortamın yansıma, absorbsiyon ve kırılma indisi özelliklerinin etkisi ile beyaz ışının renklere ayrılması. Optik terminolojisine ait tüm kelimeleri...

Abbe değeri nedir?

Abbe değeri, beyaz ışığın renklere ayrılma gücüdür. Abbe değeri ne kadar yüksekse, camın renk ayırma kalitesi o kadar artar. Bakılan cismin renk tonlarının ayrım...

Optik mağazalarda iş sağlığı ve güvenliği riskleri nelerdir?

26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği" yayınlanmış, gözlükçülerin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’nde 47.78.03 sayılı...

Kontak lens kullanımı ve temizliği nasıl olmalıdır?

Kontak lens kullanımı, bakımı ve temizleme için göz doktorunuzun tavsiyelerine uymanız esastır. Kontak lensler veya lens bakım ürünleri ile ilgili sorunlar gözlere ciddi zararlar...

Dünden Bugüne Kontak Lens Tarihi

Kontak lens fikrine değer verilmesini ilk kez Dr. Thomas Young tasarlamıştır. 1789'da yazdığı ve 1801'de takdimini yaptığı çalışma ile kontak lens fikri filizlenmiş üzerinde...