Kontak lens kullanımı ve temizliği nasıl olmalıdır?

Kontak lens kullanımı, bakımı ve temizleme için göz doktorunuzun tavsiyelerine uymanız esastır. Kontak lensler veya lens bakım ürünleri ile ilgili sorunlar gözlere ciddi zararlar...

Dünden Bugüne Kontak Lens Tarihi

Kontak lens fikrine değer verilmesini ilk kez Dr. Thomas Young tasarlamıştır. 1789'da yazdığı ve 1801'de takdimini yaptığı çalışma ile kontak lens fikri filizlenmiş üzerinde...